NIEUW: Kwaliteitslabel
"Duurzaam Schrijnwerk"

Schrijf u in voor de opleiding voor het label "Duurzaam Schrijnwerk" Inschrijven

Welke bedrijven hebben het kwaliteitslabel Duurzaam Schrijnwerk?

Waarom een label Duurzaam Schrijnwerk?

Het belang van duurzame ontwikkeling blijft ook in de bouwsector toenemen. Particulieren, architecten en bouwbedrijven blijven meer verantwoorde producten eisen. Bovendien zal de overheid vanaf 2020 duurzaamheidscriteria in alle stadia van het aankoopproces in acht nemen bij overheidsopdrachten. In deze context heeft BCCA vzw samen met de sector het initiatief genomen om een (publiek) voorschrijfbaar label "Duurzaam Schrijnwerk" uit te werken.

We deden dat in overleg met alle betrokken stakeholders: publieke en private opdrachtgevers, architecten, systeemleveranciers en schrijnwerkconstructeurs.

Tijdens de opleiding zal toegelicht worden wat de principes en uitgangspunten waren bij de uitwerking van het label en hoe dit in de toekomst verder kan evolueren.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het label?

Het overzicht van alle technische eisen en duurzaamheidscriteria wordt vastgelegd in een charter waartoe elk bedrijf dat het label wil verwerven zich dient te engageren. Samengevat:

  1. Kennis en respect van de in België geldende regelgeving, wetten, normen en technische voorschriften
  2. De keuze van gebruiksgeschikte schrijnwerksystemen en componenten bij het ontwerp en de productie van het schrijnwerk
  3. Beheersing van het schrijnwerk ontwerp, productie en kwaliteitsbewaking
  4. Systematisch verminderen van de milieu-impact in alle stappen van de productieketen
  5. Rekening houden met sociale en ethische criteria bij alle bedrijfsbeslissingen

Tijdens de opleiding ontdekt u hoe u aan de eisen kan voldoen en krijgt u inzicht in verschillende aspecten van een toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Kwaliteit

Betrouwbaar

Sociaal

Milieuvriendelijk

Wie kan het label verkrijgen?

Voor welke bedrijven?

Het label is bedoeld voor schrijnwerkconstructeurs die ramen en deuren produceren in aluminium, PVC, hout, staal of andere materialen. Het richt zich zowel tot kleine ambachtelijke schrijnwerkers als tot grotere schrijnwerkconstructeurs.

Voor welke functies?

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfsleiders en product- en/of kwaliteitsmanagers. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers raden wij de deelname van minstens twee personen aan.

Schrijf u in voor de opleiding

In drie stappen naar het label
"Duurzaam Schrijnwerk"

01 Volg de opleiding

In de opleiding "Duurzaam Schrijnwerk" leert u wat de vereisten van het label zijn.

xobe_maps_markerTekengebied 1 02 Doorloop de audit

Laat uw vakkennis, schrijnwerksystemen, ontwerp- en productiemethodes controleren en certifiëren.

xobe_maps_markerTekengebied 1 03 Onderschrijf
het charter
xobe_maps_markerTekengebied 1

Werk volgens de 4 duurzaamheidscriteria: kwaliteitsvol, betrouwbaar, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk.

Inschrijven

Momenteel zijn er geen opleidingsmomenten gepland. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we brengen je op de hoogte van zodra er weer opleidingen zijn.

*Verplicht veld

Wie heeft baat bij dit label?

Uw klanten,

door de garantie van een betrouwbaar product en service, die voldoen aan alle eisen en normen in verband met kwaliteit en duurzaamheid.

Uw medewerkers,

dankzij een motiverende omgeving en werkomstandigheden, met respect voor de sociale rechten.

Uw omgeving,

door een duurzaam aankoopbeleid dat lokale ontwikkeling en het milieu ondersteunt.

U zelf,

door een toekomstgerichte bedrijfsvoering, een sterk imago en erkenning van uw knowhow.

Dit label is zo ontworpen dat het door publieke en private opdrachtgevers kan voorgeschreven worden. De eisen werden ontwikkeld via sectoraal overleg met publieke en private opdrachtgevers, architecten, systeemleveranciers en schrijnwerk-constructeurs uit alle regio's van het land. De eisen zullen in de tijd evolueren in functie van het maatschappelijk draagvlak en de mogelijkheden van de bedrijven uit de sector.

Wie organiseert het label?

Het label "Duurzaam Schrijnwerk" is een initiatief van BCCA vzw in samenwerking met vertegenwoordigers van de schrijnwerksector. BCCA vzw is een Belgische certificatie-instelling die op onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties in de bouw bewaakt en versterkt. Voor meer informatie over BCCA vzw kan u terecht op www.bcca.be.

Met de steun van