Duurzaam Schrijnwerk
Kwaliteit, milieu en sociale verantwoordelijkheid in één certificaat

Wilt u ook uw ramen, deuren of gevelsystemen laten certificeren? Certificeer uw producten

Welke bedrijven bieden Duurzaam Schrijnwerk-producten aan?

Waarom Duurzaam Schrijnwerk?

In de bouwsector wordt er steeds meer gekeken naar duurzaamheid en circulariteit. Dat is ook zo voor ramen, deuren en gevelsystemen, of ze nu zijn gemaakt uit hout, aluminium, PVC of staal. Maar het is belangrijk om de kwaliteit van het schrijnwerkelement of gevelsysteem daarbij niet uit het oog te verliezen.

‘Duurzaam Schrijnwerk’ combineert als één van de eerste hoogwaardige kwaliteit met milieu- en sociale aspecten. De certificatie houdt rekening met de volledige levenscyclus van het schrijnwerk. Dat omvat de gebruikte ruwe grondstof, de productieomstandigheden bij de schrijnwerkconstructeur die het schrijnwerkelement maakt, zijn leveranciers, het gebruik van het afgewerkte product, en recyclage of hergebruik.

De beoordeling van al die fasen van de levenscyclus gebeurt aan de hand van een puntensysteem en duidelijk afgelijnde criteria. Door dat puntensysteem is het ook mogelijk om bestaande labels die erkend zijn door BCCA, te evalueren en te integreren binnen Duurzaam Schrijnwerk.

Het puntensysteem met criteria zorgt voor een grotere transparantie en vergelijkbaarheid binnen de sector (level playing field). Het wordt voor de schrijnwerkconstructeur mogelijk om zijn producten te onderscheiden van die van zijn concurrenten. Zo wordt elke schakel in de keten aangemoedigd om zijn product te verduurzamen en wordt de volledige sector naar een hoger niveau getild.

Wat is Duurzaam Schrijnwerk?

Of het nu gaat over hout, aluminium, PVC of staal, het productcertificaat ‘Duurzaam Schrijnwerk’ heeft als doel om op een transparante en betrouwbare manier inspanningen op het vlak van duurzaamheid te valoriseren en communiceren. Aan de hand van jaarlijkse controles, uitgevoerd door BCCA, wordt duurzaamheid op de breedst mogelijke manier geïnterpreteerd. Duurzaamheid valt voor BCCA uiteen in twee delen:

 • lange levensduur van producten (durability) en;
 • maatschappelijk verantwoord, zowel op het vlak van milieu als sociaal (sustainability).
Durability

Voor ‘Durability‘ wordt er verder gebouwd op kwaliteitslabels die al vele jaren een gevestigde waarde zijn binnen de bouwsector, zoals ATG, BENOR, procescertificaat BCCA …

Voor elk product worden er eisen opgelegd op het vlak van:

 • Systeemontwerp (ITT)
 • Projectontwerp (ITC)
 • Productieomstandigheden
 • Organisatie

Die eisen zorgen voor een kwalitatief product dat wordt ontworpen en geproduceerd rekening houdend met de geldende Belgische en Europese regelgeving.

Sustainability

Voor ‘Sustainability’ wordt er ingezet op zeven verschillende thema’s: Consument en kwaliteit, Energie, Water, Afval, Digitalisering, Duurzaam aankopen, Sociaal. Voor elk van die zeven thema’s moet het schrijnwerkelement voldoen aan minimale eisen.

Daarnaast kan de producent zelf bepalen waar die bijkomende punten wil behalen. Zo is er voldoende vrijheid om het product te verduurzamen volgens de visie van de producent, maar worden er ook voldoende garanties geboden in elk van de zeven thema’s.

Consument & Kwaliteit

Energie

Water

Afval

Digitalisering

Duurzaam aankopen

Sociaal

Consument & Kwaliteit

Energie

Water

Afval

Digitalisering

Duurzaam aankopen

Sociaal

Certificering volgens 3 niveaus

Brons

Brons is het basisniveau met een haalbare instap. De nodige stappen worden genomen om duurzaamheid voldoende te kunnen garanderen.

Duurzame producten die voldoen aan de minimale eisen en voldoende punten behalen in de 7 thema’s zullen dit niveau behalen.

Zilver

Zilver is een niveau waarin producten zich verder kunnen onderscheiden ten opzichte van hun concurrenten. Dit niveau vraagt een aanzienlijke inspanning en geeft dan ook duidelijke garanties op duurzaamheid.

Goud

Goud is het niveau voor producten die op alle vlakken voortrekkers zijn binnen de sector. Dit niveau vraagt een zeer grote inspanning en resulteert in een product dat zeer duurzaam is.

Dit niveau zal slecht bij uitzondering behaald kunnen worden.

Mijn producten laten certificeren

In drie stappen uw ramen, deuren of gevelsystemen als Duurzaam Schrijnwerk

01 Opleiding

In de opleiding leert u als schrijnwerkproducent:

 • de basisprincipes van duurzaamheid
 • de essentie van de Europese regelgeving op vlak van duurzaamheid
 • de criteria en vereisten van het productcertificaat ‘Duurzaam Schrijnwerk’.
xobe_maps_markerTekengebied 1 02 Kwaliteitsaudit

U laat uw vakkennis, schrijnwerksystemen, ontwerp- en productiemethodes jaarlijks controleren en certificeren.

xobe_maps_markerTekengebied 1 03 Classificatieaudit xobe_maps_markerTekengebied 1

U laat jaarlijks een audit uitvoeren waarbij wordt gecontroleerd:

 • of u voldoet aan de minimale eisen
 • welke criteria (nog steeds) voldaan zijn.

Op basis van de afgevinkte criteria en behaalde punten in elk van de zeven thema’s, wordt het product ingedeeld in een van de drie niveaus: brons, zilver of goud.

Hoe Duurzaam Schrijnwerk voorschrijven?

Duurzaam schrijnwerk

De voorschrijver kan ervoor kiezen om ‘Duurzaam Schrijnwerk’ voor te schrijven in zijn totaliteit. Het productcertificaat kan worden gebruikt in technische specificaties of in gunningscriteria.

In beide gevallen komen alle gecertificeerde producten in aanmerking.Dat zorgt voor een ruime keuze uit gecertificeerde producten en een garantie dat het gekozen product in elk van de zeven thema’s en voldoet aan duurzaamheidscriteria.

Niveau Brons, Zilver, Goud

De voorschrijver kan ervoor kiezen om Duurzaam Schrijnwerk met een bepaald niveau voor te schrijven. In de technische specificaties wordt dan geëist dat er minimaal een bepaald niveau behaald wordt (bijvoorbeeld zilver).

In de gunningscriteria kunnen er per niveau bijkomende punten worden toegekend. Een hogere eis (zilver of goud) zorgt voor een beperktere keuze uit gecertificeerde producten, maar geeft meer duurzaamheidsgaranties in de volledige levenscyclus.

Afzonderlijke criteria

De voorschrijver kan ervoor kiezen om specifieke criteria opgenomen in Duurzaam Schrijnwerk afzonderlijk voor te schrijven.

Een Duurzaam Schrijnwerk-certificaat bevat alle criteria waaraan het product voldoet, en geldt dus als bewijs voor specifieke criteria of groep van criteria vermeld in het lastenboek.

Deze manier van voorschrijven is nuttig indien er zeer specifieke eisen zijn voor een bepaald project, maar deze manier van voorschrijven geeft geen garantie dat het product duurzaam is in elk van de zeven thema’s, en geeft dus geen garanties op duurzaamheid over de volledige levenscyclus.

Combinatie

De voorschrijver kan er tenslotte ook voor kiezen om specifieke criteria (of labels) voor te schrijven in combinatie met een Duurzaam Schrijnwerk-certificaat (al dan niet van een bepaald niveau).

Dat heeft als voordeel dat het gekozen product minimale duurzaamheidsgaranties geeft over de zeven thema’s en de volledige levenscyclus, maar ook dat het product voldoet aan specifieke eisen van de voorschrijver.

Dit is de meest complexe manier van voorschrijven, maar ook de methode die de meeste garanties geeft aan de voorschrijver.

Sectoraal overleg

Het productcertificaat ‘Duurzaam Schrijnwerk’ is zo ontworpen dat het door publieke en private opdrachtgevers kan voorgeschreven worden. De eisen werden ontwikkeld via sectoraal overleg met publieke en private opdrachtgevers, architecten, NGO’s, experten, systeemleveranciers en schrijnwerkconstructeurs uit alle regio's van het land. De eisen evolueren in functie van het maatschappelijk draagvlak, de wijzigende (Europese) regelgeving en de mogelijkheden van de sector.

‘Duurzaam Schrijnwerk’ is ook erkend door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en is opgenomen in hun Gids voor duurzaam aankopen.

Het is belangrijk dat ‘Duurzaam Schrijnwerk’ steeds in combinatie met BENOR-gecertificeerd glas wordt voorgeschreven. Die eis is niet opgenomen in het productcertificaat ‘Duurzaam Schrijnwerk’ omdat het glas en het schrijnwerkelement niet steeds via dezelfde leverancier worden geleverd. De certificering van het glas is echter van groot belang om de kwaliteit en de duurzaamheid doorheen de levensduur van het schrijnwerkelement te kunnen garanderen.

Heeft u vragen?

Bent u architect of opdrachtgever en wil u meer informatie over het voorschrijven van ‘Duurzaam Schrijnwerk’? Bent u schrijnwerkconstructeur en wil u meer informatie over het productcertificaat ‘Duurzaam Schrijnwerk’?
Mail ons op mail@bcca.be

Wie organiseert het certificaat?

Het certificaat Duurzaam Schrijnwerk is een initiatief van BCCA vzw in samenwerking met vertegenwoordigers van de schrijnwerksector. BCCA vzw is een Belgische certificatie-instelling die op onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties in de bouw bewaakt en versterkt. Voor meer informatie over BCCA vzw kan u terecht op www.bcca.be.

Het toepassingsreglement van Duurzaam Schrijnwerk kunt u steeds raadplegen op deze pagina.

Met erkenning van

Door BCCA erkende labels in het kader van Duurzaam Schrijnwerk

Door BCCA erkende labels in het kader van Duurzaam Schrijnwerk zijn geëvalueerd door BCCA en kunnen gebruikt worden als bewijs voor het voldoen aan criteria binnen het thema duurzaam aankopen. Daardoor worden dubbele controles vermeden. Andere labels kunnen erkend worden als zij voldoen aan de eisen vermeld in het reglement.